Ytspänning – kallt krig i Östersjön 79-89

Marinmuseum
Ny permanent utställning, 5 juni 2010

Det var ubåtsjakter i skärgården, storpolitiska utspel, öst mot väst och supermakter i ständig kamp. Om kalla kriget i Östersjön handlar Ytspänning på Marinmuseum.

Den ryska ubåten U 137 på grund i Karlskrona skärgård. Foto: Hans G Friberg/BLT
Den ryska ubåten U 137 på grund i Karlskrona skärgård.
Foto: Hans G Friberg/BLT

Utställningen tar upp den svenska marinens perspektiv på kalla krigets sista decennium, men också kontrasterna mellan det civila och det militära samhället.

Medan den svenska försvarsmakten befann sig i krigsliknande situationer med främmande ubåtar i skärgården och ständiga incidenter i Östersjön präglades 1980-talet också av glamour, snabba klipp och en blomstrande populärkultur.

I utställningen får besökaren höra personliga berättelser från dem som var med när det hände, se unika föremål och lära sig om vad som ledde fram till kalla kriget.