Nyttan med kulturmiljö

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften Nyttan med kulturmiljö om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i Nyttan med kulturmiljö. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Jag tror att kulturmiljön är både okänd och känd av alla. Kulturmiljön är något av kulturens ”ekosystemtjänst”, en bakgrundsservice som bidrar till variation och upplevelser men också till förankring och mening utan att vi riktigt förstår varför. Vi vill med rapporten lyfta fram och ge exempel på det omfattande och viktiga arbete med kulturmiljö som görs av Sveriges länsstyrelser i samarbete med en lång rad organisationer, företag och enskilda människor, säger Mats Herklint, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Som exempel beskrivs satsningen på ett besökscentrum i Varnhem mellan Skara och Skövde: Kata gård.

– Det var en fantastisk berättelse om tiden före munkarna, som kom fram då platsen grävdes ut. Den har på flera sätt ändrat på historien om Sveriges kristnande och även på kvinnans roll under vikingatiden. Det var Kata som härskade på storgården, fortsätter Mats Herklint.

Redaktionsgruppen har bestått av Ingrid Fjordhult, byggnadsantikvarie i Kronobergs län, Katarina Johansson, arkeolog i Jämtlands län, Carl-Johan Sanglert, kulturgeograf i Jönköpings län, Isabelle Engelin, byggnadsantikvarie i Västernorrlands län, Anna Stålhammar, kommunikatör i Jönköpings län, Jonas Svensson-Hennius, arkeolog i Uppsala län, och Roger Edenmo, länsantikvarie i Uppsala län.

Publikationen finns i både tryckt och digital form.

Nyttan med kulturmiljö
Länsstyrelserna
Utkom 2021