Bockstensmannen 2021

Hallands kulturhistoriska museum
Ny permanent utställning

Den 22 juni 2021 öppnade en ny och större utställning där Bockstensmannens originalföremål har helt nya montrar, som bättre förvarar och visar fyndet. Bilder, filmer och ny formgivning, samt ljussättning lyfter historien och fyndet. Det medeltida pålade mosslikets öde med sin unikt bevarade dräkt fortsätter att fascinera och engagera både vuxna och barn.

Utställningen består av tre olika delar. Den första delen berättar om fyndhistorien och sätter in Bockstensmannen och hans tid i relation till historiska händelser och personer. Vad kan ny forskning och analyser ge för svar om Bockstensmannen? Hur kan vi veta att han levde i mitten av 1300-talet? Varför pålades han? Vad avslöjar dräkten om hans sociala status? Besökarna kan lyssna till och se olika forskare förklara sina analyser i korta filmsekvenser. Museet berättar senaste resultaten från DNA-analysen och man kan se hans nya utseende på bild.

I det andra rummet visas originalfyndet i nya klimatsäkra montrar som säkerställer att fyndet bevaras på bästa sätt. Här kan man kan studera varje plagg och på ett helt annat sätt kommer man de olika dräktdelarna och Bockstensmannen nära. Med hjälp av film, ljud och ljus får hela fyndet en ny inramning. Oscar Nilssons rekonstruktionen av Bockstensmannen visar hur han troligen såg ut i livet. Besökaren får en möjlighet att också jämföra hur man tidigare gissade att han såg ut med ljust hår, och bilden med mörkt hår.

I det tredje rummet handlar om dräkten och hur man var klädd på medeltiden. Det berättas om dräktens tillverkning, och hur man i dag återskapar och kopierar dräkten. Hur känns ylle eller linne att bära nära kroppen? Här presenteras dräktens olika delar och man kan även känna på olika tyg som var vanliga på medeltiden. Den senaste internationella forskningen berättar om att man funnit både blå och röda färgspår på Bockstensmannens kläder. På en hel vägg kan man se förstorade bilder från medeltida handskrifter där nästan alla är klädda i Bockstensmannens dräktmode och med olika färg.

För de yngre besökarna finns olika luckor att öppna där frågor om Bockstensmannen får svar genom att man kan se och känna på olika material. En docka i Bockstensmannens dräkt kommer nog att vila i många barns famn.

En ny film handlar om vardagsliv och språk på Bockstensmannens tid. Filmen bygger på verkliga händelser som finns nedtecknade i medeltida mirakelberättelser. Museet har iscensatt några av dessa berättelser och i samverkan med språkforskare fått fram hur det kan ha låtit när man pratade på medeltiden. Filmen är textad så att man ska förstå vad som sägs. Talet bygger på kunskap och kvalificerad gissning eftersom ingen kan veta exakt hur det har låtit. Men här ges en känsla av vardagslivets vedermödor och kärleken till barnen genom mirakelberättelserna. På slutet av filmen dyker även Bockstensmannen upp.

”Bockstensmannen är kanske den mest kände hallänningen och nu kan du se honom i nytt ljus, och med nytt utseende som han troligen såg ut när han mötte sitt öde i mitten av 1300-talet”, skriver museet.