Gerd Enequist – en pionjär i byxkjol

Gerd Enequist var pionjären som blev den första kvinnliga professorn vid Uppsala universitet, och som utvecklade den moderna kulturgeografin i Sverige. Hon kämpade länge för att ämnet skulle få samma akademiska status som det naturvetenskapliga ämnet naturgeografi. Nu skildras hennes liv och person i boken Gerd Enequist – en pionjär i byxkjol.

Boken ger en viktig inblick i den akademiska världen, dess ämnesstrider och spänningar, och även i framväxten av en ny ämnesdisciplin. Samtidigt speglas delar av 1900-talets historia med nedslag i krigstid och kvinnlig luftbevakningstjänst

– Byxkjolen, som Gerd Enequist bar, kan ses som en symbol för en kvinna som vill vara flärdfull och moderiktig, men samtidigt manligt respekterad. Plagget är också en praktisk beklädnad för fältarbete och därmed passande för en professor som inte räds fysiska strapatser. Jag tror det är en bra utgångspunkt för en berättelse om denna vetenskapliga pionjär, säger Gunnel Forsberg.

År 1949 utsågs Gerd Enequist till professor i kulturgeografi och blev därmed också den andra kvinnliga professorn i Sveriges historia. Hon blev en kvinnlig förebild inom akademin men ville själv bli ihågkommen som geograf, inte som kvinna, och hon var angelägen om att hennes historia inte skulle nyttjas i fel sammanhang. Hon brukade om sig själv säga att hon var en geograf ut i fingerspetsarna.

Med hjälp av Gerd Enequists eget arkiv har Gunnel Forsberg till stora delar låtit henne själv berätta sin historia. Fram träder bilden av en hängiven forskare och visionär, en samhällsförbättrare som var trofast mot sina ideal, lojal i sina vänskapsrelationer och med ett stort personligt engagemang.

Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med samhällsplaneringsinriktning vid Stockholms universitet. Hon blev den andra kvinnliga professorn inom kulturgeografi efter Gerd Enequist. Hennes forskning är inriktad mot regionala utvecklingsfrågor, landsbygdsomvandling och genusgeografiska frågeställningar.

Gunnel Forsberg:
Gerd Enequist – en pionjär i byxkjol
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2021