Virtuell utgrävning i Birka

Inom ramen för ett nytt europeiskt arkeologiskt forskningsinitiativ – LBI ArchPro – skall hela den vikingatida bosättningen Birka och Hovgården kartläggas utan att ett enda spadtag tas. Med hjälp av den senaste, icke-förstörande tekniken, monterad på terränggående fordon, skall en detaljerad tredimensionell bild tas fram av de omfattande lämningarna på Birka – en av de tidigaste stadsbildningarna i Skandinavien.

Den storskaliga studien kommer att ge en sammanhängande virtuell karta över de vikingatida lämningarna dolda under mark. Bostäder, verkstäder, vägar, befästningar, hamnkonstruktioner och gravar framträder tydligt i markradardata eller som små variationer i jordens magnetfält. Den enorma mängden data ger möjlighet att göra virtuella undersökningar av hela bosättningar och landskap i datorgenererade 3D-visualiseringar.

Magnometerundersöjkning vid Uppåkra 2010. Foto: Ludwig Boltzmann Institute

Magnetometerundersökning vid Uppåkra 2010.
Foto: Ludwig Boltzmann Institute.


– Inledande testmätningar som har gjorts på Birka av Riksantikvarieämbetet, visar att man med den nya tekniken kan se rester efter vikingatida byggnader och en äldre stadsvall i större detalj än någonsin tidigare. De digitala bilder som framställs av den enorma mängden mätdata gör det till och med möjligt att se spår efter enstaka trästolpar i de vikingatida husen – utan att ta ett enda spadtag, säger dr. Immo Trinks från Riksantikvarieämbetet, för närvarande forskare vid LBI ArchPro.

Den första fältarbetsfasen kommer att pågå under tre veckor med start den 23 maj. Under denna period har alla besökare på Birka möjlighet att följa undersökningarna.
Förra sommarens sensationella upptäckt av en motsvarighet i trä till Stonehenge, följs nu upp av det internationella forskarteamet från Ludwig Boltzmanninstitutet med ett nytt arkeologiskt foskningsprojekt i Sverige. Målet för projektet är att kartlägga hela Unesco-världsarvet Birka och Hovgården med hjälp av de senaste arkeologiska prospekteringsteknikerna, både från luften och på marken. Projektet skall pågå i tre år och leds av Riksantikvarieämbetet (UV).

Svarta jorden i Birka. Foto: Ludwig Boltzmann Institute

Svarta jorden i Birka.
Foto: Ludwig Boltzmann Institute.


Den första fältarbetsfasen kommer att pågå under tre veckor med start den 23 maj 2011. Under denna period har alla besökare på Birka möjlighet att följa undersökningarna. Undersökningen sker med traktordragen högupplöst markradar och magnetometerutrustning monterad på terränggående fordon vilka positioneras av GPS:er med centimeterprecision, vilket möjliggör en storskalig kartläggning och undersökning av världsarvet Birka i 3D.

– Projektet kommer att resultera i värdefull ny kunskap om utformning, uppbyggnad och utveckling av en av världens bäst bevarade vikingatida centralplatser. Istället för tids- och kostnadskrävande traditionella undersökningar använder vi den senaste markradarutrustningen och mycket känsliga magnetometrar som snabbt mäter små variationer i jordens magnetfält, förklarar Wolfgang Neubauer, ledare för LBI ArchPro.

(2011-05-29)