Historiker får stort kulturpris av Nordens bönder

Professor Janken Myrdal har som ingen annan synliggjort jordbrukets historia. För denna kulturgärning tilldelas han Nordens Bondeorganisationers Centralråds kulturpris på 50 000 kronor.

– Han får priset för sin banbrytande historieforskning och för att han varit en motor i flera stora projekt kring jordbrukets historia. Utan dessa insatser hade våra kunskaper om böndernas historia varit mycket mindre än idag, säger Atte Laine, LRF:s kulturchef.

Janken Myrdal är sedan 1994 professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Sin jordbrukshistoriska forskning inledde han redan för 27 år sedan. Efter avhandlingen om medeltidens åkerbruk 1986 har han hunnit publicera ett par hundra artiklar om böndernas liv och arbete från järnålder till nutid.

Myrdal har också lett arbetet med att samla in bönders gamla släktdagböcker från hela Sverige vilket resulterat i en svensk nationalkatalog och unik avskriftssamling på Nordiska Museet. Han har ansvarat för Nordiska Museets och LRF:s projekt ”Bondeminnen” – en insamling av tusentals bönders minnesanteckningar och fotografier kring omvandlingen av jordbruket efter 1950- talet.

Janken Myrdal är också huvudredaktör för Det svenska jordbrukets historia – ett nationellt standardverk som kommer att omfatta fem band. Han sitter också med i styrgruppen för Norges motsvarighet – Norsk landbruks historia. Just nu skriver han för jordbruksdepartementets räkning utredningen ”Jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv”.

(2001-08-29)