Ökade bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Mariefreds station drivs av Östra Södermanlands Järnvägar, medlemsorganisation i Museibanornas riksorganisation, som är en av föreningarna som fått bidrag. Foto: Bengt A Lundberg (CC-BY)

Mariefreds station drivs av Östra Södermanlands Järnvägar, medlemsorganisation i Museibanornas riksorganisation, som är en av föreningarna som fått bidrag. Foto: Bengt A Lundberg (CC-BY)

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelningen av bidraget till ideella organisationer för 2017. I år delar Riksantikvarieämbetet ut 250 000 kronor mer än 2016 vilket innebär att fler organisationer kan beviljas bidrag och flera organisationer får ett höjt bidrag. Ingen organisation har förlorat eller fått ett sänkt bidrag 2017.

Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet ska stötta och utveckla det frivilliga engagemang som finns runt om i landet och som bidrar till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås.Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De ideella krafterna bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Totalt sökte 39 organisationer medel från årets anslag som höjts med 250 000 kronor till 4,75 miljoner. De 19 föreningar som beviljades bidrag 2016 har alla återkommit med ansökningar och beviljats bidrag även 2017. Fem av organisationerna har fått höjt bidrag. Det gäller Sveriges industriminneförening, Sveriges Segelfartygsförbund, Svenska Spårvägssällskapet, Båthistoriska Riksförbundet och Sveriges Fäbodbrukare.

Tre nytillkomna organisationer har fått bidrag för 2017. Det gäller Vagnshistoriska sällskapet, Skogshistoriska Sällskapet och Organisationen Kulturmiljöfrämjandet. Den sistnämnda erhåller etableringsbidrag.