Region Skånes medicinhistoriska samling på plats i nya lokaler

Respirator ”Engström”, utvecklad av Carl Gunnar Engström under tidigt 1950-tal. Nervdroppar från apoteket Svanen i Lund. Foto: Emma Krantz/Kulturen

Respirator ”Engström”, utvecklad av Carl Gunnar Engström i början av 1950-talet. Nervdroppar från apoteket Svanen i Lund. Foto: Emma Krantz/Kulturen

Region Skånes medicinhistoriska samling är nu på plats i nya lokaler på Gastelyckan i Lund. Samlingen som förvaltas av Kulturen på uppdrag av Region Skåne har flyttats under 2019 och 2020.

Region Skånes medicinhistoriska samling utgörs av drygt 34 000 föremål och 4 000 digitala fotografier. Här finns föremål från såväl den institutionaliserade vården som från medicinska avdelningar och mottagningar runt om i Skåne. Flytten av samlingen har föranletts av att de gamla lokalerna på sjukhusområdet i Lund står inför rivning.

Den psykiatriska vården och dess institutioner är väl dokumenterade och en stor mängd föremål berättar om livet, vården och vårdarna vid bland annat Sankt Lars och Vipeholms sjukhus i Lund, samt från Sankta Maria sjukhus i Helsingborg. Föremålen visar behandlingsmetoder och tvångsmedel, men också det vardagliga livet och den förändring som skedde i och med psykofarmakas intåg på 1950-talet. Bland föremålen från Sankt Lars finns ett särskilt intressant inslag i form av den patientskapade konsten, med verk av bland annat konstnären Carl Fredrik Hill.

I samlingarna återfinns även föremål som representerar arbetet vid mottagningar och operationer, liksom teknik som då den utvecklades i Lund var världsledande. Här kan nämnas den moderna dialysen och utvecklingen av det medicinska ultraljudet. Röntgenapparatur finns rikligt representerad från sent 1800-tal samt operationsbritsar och utrustning för hjärt-lungoperationer från pionjärtiden omkring 1960. Utöver detta finns en stor samling farmaka, instrument, laboratorieutrustning och mikroskop från apotek och sjukhus, som spänner från tidigt 1800-tal fram till runt 1970.

Det går att söka i Region Skånes medicinhistoriska samlingar online, på följande webbadress: http://carl.kulturen.com/medi/web

(2020-06-09)