Ökade satsningar på en rad slott och fästningar

Riddarholmskyrkans spira, Bohus fästning och Utklippans fyr. Foto: Åke Eson Lindman, Bert Leandersson och Claes Olsson/SFV.

Riddarholmskyrkans spira, Bohus fästning och Utklippans fyr. Foto: Åke Eson Lindman, Bert Leandersson och Claes Olsson/SFV.

Nu satsas mer pengar för att underhålla och förbättra en lång rad slott, fästningar, kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader runt om i landet. Resurserna ingår i en riktad satsning som Statens fastighetsverk gör på fastigheter som utgör värdefulla delar av det svenska kulturarvet.

Hösten 2023 meddelade regeringen att Statens fastighetsverk får ett förstärkt anslag med sammantaget 450 miljoner mellan 2024 och 2026. De extra resurserna ska satsas på så kallade bidragsfastigheter. Det är till exempel fornlämningar, gravfält, kyrkor och befästningar som måste få bidrag eftersom de inte kan finansieras via hyresintäkter. Totalt förvaltar fastighetsverket cirka 160 bidragsfastigheter med närmare 1 300 byggnader.

Ett av de prioriterade projekten för Statens fastighetsverk är att renovera Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira för omkring 100 miljoner kronor.

– Riddarholmskyrkan är en av Stockholms äldsta bevarade byggnader. De extra anslagen har nu gjort det möjligt att genomföra projektet där gjutjärnsspiran tas ned och saneras och delar av kyrkans murtorn kan renoveras, säger Viktor Axelsson Banck, projektutvecklare på SFV.

Redan nästa år hoppas fastighetsverket kunna ta ned gjutjärnsspiran och sanera den från miljögifter och asbest. Samtidigt ska sprickbildningar och korrosion åtgärdas.

– Det förstärkta anslaget läggs också på fastigheter som ingår i den kungliga dispositionsrätten, exempelvis den omfattande renoveringen av Stockholms slotts fasader. Satsningar görs även på bland annat Drottningholms slott, Gripsholms slott, Hovstallet och i Hagaparken, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Här är några av de större satsningar som kommer att genomföra med hjälp av det förstärkta anslaget:

 • Stockholms slott: Fasader (218 miljoner kronor).
 • Riddarholmskyrkan: Renovering av spira och murtorn (100 mkr)
 • Drottningholm: Entréområdet restaureras. Renovering av tak och fasader på Sjöflyglarna. Konservering av Drottningholmsteatern och Myntkabinettet. Fasadrenovering och invändig konservering av Kina slott (72 mkr).
 • Hagaparken: Förnyelse av norra och södra entréområdena och åtgärder på ett flertal byggnader inom parken (41 mkr).
 • Bohus fästning: Underhåll av murar. Säkring av Röde torn och Sven Halls torn (30 mkr).
 • Varbergs fästning:. Murningsarbeten på västra längan och fängelsets fasader. Invändiga renoveringar samt ventilation av museets lokaler (28 mkr)
 • Skoklosters slott: Besöksmålsutveckling, fönsterunderhåll, konservering av innemiljöer (26 mkr).
 • Läckö slott: Kyrkans fasad och trädgårdsmurar ska putsas, skiffertaket tätas och takspirorna renoveras. Utredning om en ny ångbåtsbrygga (26 mkr).
 • Vaxholms kastell: Lagning av murverk (22 mkr).
 • Lövstabruk: Energibesparande åtgärder samt renovering av entrébro (21 mkr).
 • Hovstallet: Fönsterrenovering. Byte och målning av tak (20 mkr).
 • Nyköpingshus: Renovering av kasematterna och åtgärder på Kungstornet samt tillgänglighetsåtgärder på borggården (18 mkr).
 • Världsarvet Karlskrona: Upprustning av Koholmen, Utklippan och Drottningskär (16 mkr).
 • Nya Älvsborgs fästning: Tornet putsas och lagas liksom befälshusets fasad (11 mkr).

Mindre insatser görs även på bland annat kyrkoruinerna i Visby, Bodens fästning, Linnés Hammarby och Carlstens fästning.

Enligt Statens fastighetsverk fattas att nya budgetbeslut om fördelningen inför varje budgetår och ovanstående belopp bör därför betraktas som en ambition.

(2024-05-28)

Se även Mer pengar till slott och kulturarv i budgeten (2023-09-12)