Nu är Röhsska museet tillgängligt för alla

Röhsska museets entré. Foto: GAJD Arkitekter

Foto: GAJD Arkitekter

När Röhsska museet åter öppnar den 23 februari kommer besökarna att mötas av nya och tillgänglighetsanpassade lokaler. Bland annat har en entré med hiss från gatuplan tillkommit, foajén har moderniserats och framkomligheten till arkitekturhallen och auditoriet har förbättrats.

– Den nya entrén med hiss från Vasagatan har formgivits på ett elegant och välkomnande sätt. Nu kan besökare med funktionshinder eller de som kommer med barnvagn på ett enkelt sätt kan ta sig in i museet, säger Nina Due, museichef.

Sedan februari 2017 har Röhsska museet varit tillfälligt stängt. Under stängningsperioden har Higab genomfört ett projekt för att öka tillgängligheten i byggnaden. Uppdraget har varit att skapa en ny tillgänglig entré med hiss från Vasagatan och förbättra framkomligheten till arkitekturhallen och auditoriet. Dessutom har foajén moderniserats, trapphuset rustats upp och ett kapprum med flera nya toaletter har tillkommit i källaren.

– Utmaningen med projektet har varit att öka museets tillgänglighet utan att göra negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena. Att tillföra ny teknik som hissar och ventilationssystem har krävt noggrann planering, säger Siman Jasim, projektchef på Higab.

Med tanke på att Röhsska museet byggdes för över 100 år sedan och har stora kulturhistoriska värden, anlitades antikvarisk expertis. Flera olika alternativ studerades och det beslutades att arbeta med de som var mest varsamma. Men det har också funnits flera utmaningar i projektet.

– Röhsska museet byggdes 1916 och på den tiden användes material och byggteknik som inte håller dagens miljökrav. Därför genomförde vi ett saneringsarbete, vilket påverkade tidplanen. Men det är något man alltid får räkna med när man bygger om i gamla hus, fortsätter Siman Jasim.

Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Museet presenterar historiska och samtida design och konsthantverk i tillfälliga och permanenta utställningar.

(2019-02-19)

Se även Röhsska museet öppnar i februari (2018-11-22).