Omfattande utgrävning i Dalköpinge

Schaktningsarbete under förundersökningen i Dalköpinge 2021. Foto: Arkeologerna

Schaktningsarbete under förundersökningen i Dalköpinge 2021. Foto: Arkeologerna

I slutet av augusti inleder Arkeologerna och Sydsvensk Arkeologi en av de största utgrävningarna i Skåne på många år i Dalköpinge i Trelleborg. Utgrävningen kommer genomföras under tre månader i höst och tre månader våren 2024. Hela undersökningsområdet omfattar en yta på totalt 189 000 kvadratmeter.

Trelleborgsområdet har varit tättbebyggt både under förhistorisk och historisk tid och vid förundersökningen 2021 påträffades lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder. Mitt i området hittades lämningar av en bortplöjd gravhög från bronsåldern med praktfulla fynd.

Läs artikeln på Sydsvensk Arkeologis hemsida

(2023-08-20)