Örlogsstaden Karlskrona

Karlskrona anlades år 1680. Blekinge hade just blivit en del av det svenska riket. Det kan tyckas märkligt att valet av plats för den nya örlogsstaden föll på en öde skärgård som saknade grundläggande förutsättningar för att täcka en örlogsstads behov. Här fanns nämligen varken infrastruktur, färskvatten eller ett omland med tillräcklig kapacitet för att producera och försörja staden med erforderliga livsmedel eller örlogsvarvet med kompetenta hantverkare och nödvändigt material. Det var helt enkelt den politiska situationen och det militärstrategiska läget som var avgörande för stadens lokalisering.

Till denna karga skärgård kommenderade Karl XI dåtidens stora genier för att förverkliga de storslagna visionerna om att skapa en ny örlogsstad dit inte bara den svenska örlogsflottans huvudstation, utan även Amiralitetet, skulle utlokaliseras från Stockholm. Detta är tveklöst den största utlokalisering som någonsin gjorts i vårt land. Att den nya staden till råga på allt skulle anläggas i ett område som i århundraden betraktas som fiendeland gör inte projektet mindre anmärkningsvärt.

Hundra år efter grundläggningen hade örlogsstaden Karlskrona utvecklats till rikets tredje största stad. Dessutom betraktades örlogsvarvet vid denna tid som landets största arbetsplats. I denna bok betraktas örlogsstadens utveckling ur ett brett kultur- och idéhistoriskt långtidsperspektiv.

År 2023 är det 25 år sedan örlogsstaden Karlskrona skrevs in på Unesco:s prestigefyllda världsarvslista. Unesco konstaterade att ”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad”.

Leifh Stenholm är filosofie doktor, kulturhistoriker och författare. Han var länsantikvarie i Blekinge 1987–2012 och ansvarig för nomineringen av Karlskrona till Unesco:s världsarvslista. Åren 2012–2015 var han stiftsantikvarie i Stockholms stift. Han har publicerat ett tiotal böcker, däribland Ränderna går aldrig ur – en bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid och Berättelsen om Blekinge – gränser i ett gränsland.

Leifh Stenholm:
Örlogsstaden Karlskrona – betraktelser av ett levande världsarv
Kulturdoktorn
Utkom 2023