Otto Ohms bildskatt blir tillgänglig på nätet

Den kända fotofirman Otto Ohms bildsamling återföres till hemstaden Malmö tack vare en donation från IBL Bildbyrå i Ljungbyhed. Ohms kollektion införlivas med Malmö Museers fotosamling och genom ett unikt samarbete blir denna kulturskatt dessutom tillgänglig på Internet för såväl forskare och media som för allmänheten.

Bildsamlingen omfattar omkring 30 000 glasplåtar och negativ med motiv från Malmö, Lund, Trelleborg och andra platser i Skåne. Bilderna dokumenterar människor, landskap och miljöer men även kultur, näringsliv, sportevenemang och nyhetsbilder.

Samlingen påminner om den mångsidighet, som präglade fotograf Otto Ohms och hans syskons livsverk i 1900-talets förra del. Företaget hade sin bas i Malmö, där det utvecklades under tre generationer med profilen Otto Bebbe Ohm (1884–1960) som galjonsfigur.

Detta är en andra donation sedan år 1999, då 15 000 av Ohms porträttbilder överlämnades till Malmö Museer. Med den senaste donationen breddas museets stora samling av fotografiska bilder. Otto Ohms 50 000 glasplåtar och negativ i Malmö Museer utgör sålunda en ovärderlig del av Malmös och Skånes kulturarv.

Enligt ett unikt samarbetsavtal åtar sig Malmö Museer att digitalisera samtliga bilder, som IBL Bildbyrå indexerar innan de presenteras på företagets hemsida och därmed blir denna kulturskatt tillgänglig för forskning, massmedia och reklamföretag samt näringslivet. Även allmänheten ges möjlighet att söka i samlingen och att köpa bilder för privat bruk.

Malmö Museer ansvarar för att glasplåtarna och negativen bevaras åt eftervärlden på ett professionellt sätt genom rengöring, omkuvertering, ny katalogisering samt en miljösäker magasinsförvaring. Malmö Museer får fritt använda bilderna för utställningar, bokutgivning, affischer samt för projekt i samarbete med andra museer och institutioner. Samarbetet med IBL ger museet möjlighet att använda bilder ur andra svenska och internationella samlingar och bildarkiv.

(2003-04-24)