Oxarna Bosse och Lasse får medalj

I år går Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till två riktiga tungviktare – nämligen till dragoxarna Bosse och Lasse samt till deras körkarl Erik Svensson. Erik Svensson är initiativtagare till oxprojektet i Brantestad. Med sina oxar Bosse och Lasse bevarar han ett utrotningshotat kulturarv.

Dragoxarna Bosse och Lasse i arbete

Foto: Jan Hasselkvist.

Dragoxar har använts från förhistorisk tid ända in på 1900-talet, men är idag ett immateriellt kulturarv som är på väg att försvinna. Erik Svensson från Brantestad ärvde kunskapen om hur man hanterar dragoxar av sin far. Som en av entusiasterna i Frödinge hembygdsförening startade han 2002 ett projekt för att föra kunskapen om oxdrift vidare. Bosse och Lasse blev de två utvalda oxarna som kördes in. Nu har verksamheten växt till ett viktigt projekt för landsbygdsutveckling med kulturhistoriska förtecken.

Vid Riksantikvarieämbetets höstmöte delade styrelseordförande Bengt KÅ Johansson ut förtjänstmedaljen med följande motivering:

”Med ett glödande engagemang, bottnandes i en helhetssyn på landskapet och de värden detta rymmer, bevarar Erik Svensson tillsammans med oxarna Bosse och Lasse och deras körkarlar ett utrotningshotat kulturarv och visar på den dynamik kulturarvet besitter och på hur kulturarv kan komma till både glädje och nytta. Kunskapen och handlaget i konsten att hantera oxar förs vidare och får upplevas av alltifrån skolelever, boende på behandlingshem och äldreboende till bröllopspar och kungligheter.”

Erik Svensson är initiativtagare till oxprojektet i Brantestad och tilldelas Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Foto: Jan Hasselkvist

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj har delats ut sedan 1981. Medaljen är en belöning till en person som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Förra året gick den till hembygdsforskaren, läraren och poeten Torleif Styffe.

(2006-11-30)