Konferens om svenskt industriarv invigd

I dag invigde kulturminister Marita Ulvskog den internationella konferensen om svenskt industriarv i Örebro. Under tre dagar kommer deltagare från hela Europa att diskutera hur det industriella kulturarvet kan bli en kraft för förnyelse. Bland talarna märks svenska och utländska politiker, författare, företagsledare och forskare. Konferensen ingår i Kultur & Mediesatsningen under Sveriges ordförandeskap i EU och arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med länsstyrelsen i Örebro.

Industrial Heritage as Force in the Democratic Society heter den internationella konferensen om industriarvet som arrangeras den 16 till 18 maj. Bakom initiativet till konferensen står delegationen för industrisamhällets kulturarv.

Konferensen invigdes av kulturminister Marita Ulvskog, landshövding Gerd Engman och riksantikvarie Erik Wegræus i Örebro. Konferensens andra dag är förlagd till Degerfors, där deltagarna bjuds på genuin industrimiljö parat med unik fotbollskultur. Restauranghögskolan i Grythyttan har komponerat middagen som serveras i det gamla valsverket. På fredag summeras konferensen i den gamla bergsmansstaden Nora, där den avslutande middagen dukas upp i gamla vagnsverkstaden efter länsmåltidsämbetets koncept.

Identitet, demokrati och kraft är konferensens tre nyckelord. Bland talarna finns en bred expertis med flera spännande namn. Nuria Sanz, som för Europarådets räkning ledde den stora kampanjen Europe – a common heritage, är en av talarna på temat identitet. Om demokratiska aspekter på industriarvet talar bland andra Marilyn Palmer från University of Leicester och Bengt K-Å Johansson från näringsdepartementet.

(2001-05-16)