Pärlfiskets historia i Sverige

Pärlor tillhör de ädelstensmaterial som människan använt längst och de äldsta arkeologiska fynden av pärlor är 8 000 år gamla. Pärlor och pärlfiske har en lång historia i Sverige och fisket efter pärlor har under långa tider pågått i alla delar av landet. Gustav Vasa var första regenten som försökte organisera landets pärlfiske och från hans tid finns de äldsta skriftliga källorna.

De potentiellt stora vinster pärlfiske kan medföra har i flera omgångar under historiens gång orsakat utfiskning och lokal utrotning av flodpärlmusslan, men även lett till ökad förståelse för ekologiska sammanhang och konsekvenser av miljöförstöring och kortsiktiga vinstintressen.

Jan O. Asplund arbetar som gemmologisk konsult med identifiering av ädelstenar och smycken samt skriver artiklar och håller föredrag inom ädelstensområdet.

Jan O. Asplund:
Nationalädelstenen. Om pärlfiskets historia i Sverige
Solentro
Utkom 2020