1920-talet – en spegel för vår tid

Alltför ofta passeras 1920-talet som en transportsträcka mellan första världskrigets efterspel och andra världskrigets förspel. Så är det inte i den här boken. Det stora krigets skugga vilade visserligen tungt över årtiondet, men dess omvälvningar ledde in i en ny epok som ritade om kartan, politiskt och kulturellt.

Det var en tid av stängda gränser, postpandemisk återhämtning, oroligheter i Palestina, liberal tillbakagång och framgång för nya totalitära ideologier, organiserad brottslighet, generationsuppgörelser, transsexualitet, nya kvinnoideal, konsumtionens insteg i vardagslivet, nyfikenhet kring svart kultur, nya medier och fordon som fruktades slå ut de gamla …

Årtiondet är en tankeväckande reflektionsyta för den tid vi själva lever i. Boken 1920-talet – en spegel för vår tid har därför tre historiska perspektiv: krigets verkningar, det dynamiska årtiondet i sig, och dess spegelbild hundra år senare.

Klas-Göran Karlsson och Kim Salomon har verkat vid Lunds universitet som professorer i historia och har skrivit åtskilliga verk för både allmänhet och akademi.

Klas-Göran Karlsson & Kim Salomon:
1920-talet – en spegel för vår tid
Natur & Kultur
Utkom 2024