Passionerad göteborgsprofil får förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj tilldelas i år Hélio Ricardo Duarte, som är initiativtagare till sajten Göteborgs historia, www.alltidgot.com. Han får medaljen för ”arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt”.

Riksantikvarien Lars Amréus och Hélio Ricardo DuarteRiksantikvarien Lars Amréus och Hélio Ricardo Duarte

Riksantikvarien Lars Amréus och Hélio Ricardo Duarte.

Hélio Ricardo Duarte driver sajten och en Facebookgrupp med nästan tre tusen medlemmar, som är kopplad till den. Hélio är en inspiratör som engagerar både unga och äldre göteborgare i hela landet.

– Utan historia har man ingen identitet. Obrigado! sa en rörd Hélio Duarte och tackade för utmärkelsen.

Hélio Duarte är 56 år och en sann göteborgare som ursprungligen kommer från Portugal. Medaljen utdelades av riksantikvarie Lars Amréus under Riksantikvarieämbetets årliga höstmöte.

(2013-11-08)