Kungl. biblioteket kan nu fullfölja kartläggningen av de svenska 1900-talstidskrifterna. Riksbankens jubileumsfond har beviljat KB:s ansökan om 4 392 000 kronor i projektanslag för att slutföra bibliografin Nya Lundstedt – tidskrifter (NLT). 

Från 2002 till 2008 genomförde KB, med finansiering av Riksbankens jubileumsfond, projektet Nya Lundstedt – tidskrifter och hann beskriva cirka 16 000 tidskrifter. År 2009 tilldelades bibliografin Tidskriftsakademins stora pris. Efter projekttiden har KB med egna medel beskrivit ytterligare cirka 3 500 titlar. NLT beskriver de svenska 1900-talstidskrifterna och täcker en väsentlig lucka i den svenska nationalbibliografin och LIBRIS.

Tidskriftsutgivningen från 1600-talet fram till 1899 finns beskriven i Gamla Lundstedt, Bernhard Lundstedts bibliografi Sveriges periodiska litteratur som utkom 1895–1902 och numera även finns i elektronisk form. Men 1900-talets nationalbibliografi har bara täckt vissa delar av tidskriftsutgivningen och NLT innebär därför en kartläggning av ett i mycket okänt område.

– Viktiga delar av tidskriftsutgivningen saknas fortfarande i bibliografin, troligen cirka 7 500 titlar, men de kommer nu tack vare Riksbankens jubileumsfond att få sin beskrivning i LIBRIS. Och när arbetet är färdigt finns en ovärderlig källa både för pressforskningen och för historieanknuten forskning i vid bemärkelse, säger Miriam Nauri, chef för KB:s enhet Nationalbibliografin.