Pensionerat fyrtorn går till havs för renovering

Pater Noster på Hamneskär år 1990. Foto: Jan Norrman ( CC BY)

Pater Noster på Hamneskär år 1990. Foto: Jan Norrman ( CC BY)

De inledande arbetena med upprustning av det 32 meter höga fyrtornet Pater Noster har påbörjats. Fyren kommer att lyftas från sin nuvarande plats på Hamneskär i Pater Nosterarkipelagen och i ett stycke transporteras in till Stansvik i Rönnäng. En bedömning är att ilandtagningen kommer att ske under andra halvan av juli, men någon säker prognos är svår att göra i detta skede. Vädret kommer dessutom, när alla förberedelser är klara, att vara direkt avgörande för valet av tillfälle för transporten in till land.

Upprustningen av fyren, med blästring, stålreparation och målning kommer att inledas under sensommaren och pågå fram till försommaren nästa år. Tanken är att fyren under nästa sommar ska stå kvar på samma plats i renoverat skick och fungera som en besöksanläggning. Tiden för återtransporten är inte fastställd, men troligen äger den rum under tidig höst 2003 alternativt vår eller sensommar 2004.

Fyren ska renoveras både interiört och exteriört. Genom dessa åtgärder blir fyren i betydligt bättre kondition och lättare att underhålla i framtiden. Det är vår ambition att detta betydelsefulla kulturminne, utflyktsmål och landmärke ska få leva vidare.

Pater Noster är en av de två bevarade Heidenstamfyrarna utmed Bohuskusten. Karaktäristiskt för denna fyrkonstruktion, som utvecklades under 1860-talet av Gustav von Heidenstam, är att det är en ren stålkonstruktion med trappcylinder i plåt samt stöttor och tvärstag i stål. Konstruktionstypens främsta fördelar var den korta byggtiden. Delarna tillverkades i en mekanisk verkstad, fraktades ut till ön där de monterades på plats.

Fyren uppfördes 1868 och är en av landets högsta Heidenstamsfyrar med sina 32 meter över marken. Den har även ett stort antal dekorativa detaljer i gjutjärn och mässing som gör den till en av de arkitektoniskt mest fulländade fyrarna. Fyren lades ner år 1977 och 1979 inleddes en större renovering av fyren. Vid detta tillfälle beslöts att Bohusläns museum i framtiden skulle ansvara för underhållet av fyren. Den senaste större renoveringen genomfördes i början av 1990-talet.

(2002-07-13)

Se även Gemensam satsning räddar Pater Noster (2002-03-04)