Perspektiv på barn i historien

De små då

Barn är ofta förbisedda i historien. Den förhärskande synen bland historiker har varit att barn länge betraktades som små vuxna, en sorts billig arbetskraft. Men med avstamp i handlingar från det medeltida Sverige, som låter oss komma vanligt folk mycket nära, visar Eva Österberg tvärtom att man alltid haft en förståelse för barnens särart, av deras behov av särskild ömhet och vård, och försökt att agera därefter.

Skildringen ger också utblickar mot vår egen samtid, både här och i världen i övrigt.  Eva Österbergs historia kretsar kring religiösa och etiska föreställningar och vilka ord som funnits för att uttrycka känslor. Hon ger också många konkreta bilder av barns öden, alltifrån spädbarnsåren till vuxenlivets tröskel. Här återfinns utsatthet för våld, olyckor och sjukdomar, men också uttryck för föräldrars kärlek – trots medeltidens förmodade ”mörker”.

Eva Österberg har varit professor i historia vid både Uppsala och Lunds universitet. Hon är kultur- och socialhistoriker som ofta studerat teman över långa tidsaxlar, till exempel kriminalitet, våld, kvinnors villkor, vänskap och tystnader. Bland hennes böcker för en vidare publik märks Vänskap – en lång historia och Tystnader och tider. Hon är hedersdoktor vid Oslo universitet och vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Eva Österberg:
De små då. Perspektiv på barn i historien
Natur & Kultur
Utkom 2016