Sjukdom och läkekonst på Gotland

Genom mänsklighetens historia har vi kämpat mot sjukdomar. Vi har försökt förstå hur de uppstår och hur de kan botas. Den grekiske läkaren Hippokrates menade att sjukdom uppstod genom obalans i kroppsvätskorna, och i det gamla bondesamhället ansågs att den som blev sjuk själv hade dragit det onda över sig genom att ha utmanat underjordiska väsen eller brutit mot samhällets moraliska normer.

Studier av äldre skelett med hjälp av moderna metoder ökar vår kunskap om forna människors hälsa. Mycket tyder på att många av de sjukdomar som ansatte oss under äldre tider är liknande de som plågar oss i dag, men metoderna för att bota och läka har förändrats -och utvecklas ständigt.

Bot & bättring gör bland mycket annat nedslag i den psykiatriska vården på gamla S:t Olofs mentalsjukhus i Visby, besöker krigssjukhusen i Lärbro och Rama, undersöker läkeörternas betydelse och får vetskap om både veneriska sjukdomar och det stora pestutbrottet som for över världen på 1700-talet.

Boken är den 95:e årgången av Gotlands Arkiv. Meddelanden från Föreningen Gotlands Fornvänner.

Bot & bättring. Sjukdom och läkekonst på Gotland
Fornsalens Förlag
Utkom 2023