Tystnader och tider

Tysta personer, tysta rum och tysta situationer, från antiken till vår samtid, är ämnet för Eva Österbergs nya bok. Vi lever i dag i vad hon kallar en bruskultur, men inte minst i politiska sammanhang är tystnad fortfarande ett brännande ämne: vad förtigs, vad vill man helst glömma? I boken får vi också träffa människor i historien som levt i tystnad av många andra skäl än politiska, såsom fysiologiska och religiösa.

Människor som tidvis, eller alltid, levt i tystnad lyfts här fram av historikern Eva Österberg, antingen det var nunnan i det medeltida klostret, bagaren som var stum men kunde tala igen tack vare böner till den heliga Birgitta, barnamörderskan i sin fängelsecell på 1800-talet, gossen i dövstumskolan eller offer för 1900-talets katastrofer, vilka länge förtigits av eftervärlden.

I ett böljande samtal med historien från antiken till nutid försöker författaren ringa in tystnadens rum, situationer, institutionella villkor och verkningar. Tystnad leder associationer till motsatspar som stillhet/buller, hemligt/öppet, privat/offentligt och glömska/minne. Att tiga kan vara en frivillig strategi i mellanmänskliga möten, men en tystnad kan dessutom vara framkommenderad eller fysiologiskt betingad. Den är ett mångtydigt fenomen. Men den bär alltid på en mening som det gäller att tolka.

Eva Österberg blev 1983 professor i historia i Uppsala och är sedan 1987 är hon professor vid Lunds universitet. Hon är social-, kultur- och mentalitetshistoriker med internationell orientering. Fokus i hennes arbeten ligger i regel på medeltiden och 1500- och 1600-talen. År 2008 tilldelades hon Hertig Karls pris – Sveriges största historiepris.

Eva Österberg:
Tystnader och tider. Samtal med historien
Atlantis
Utkom i april 2011

Recensioner i Expressen och Svenska Dagbladet