Pilspetsar visar hur folk har rört sig under bronsåldern

I en ny avhandling från det miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet studeras bosättningar och rörlighet bland jägar- och samlarsamhällena i norra Sverige under perioden 2000 f.Kr–0 med fokus på användning och hantering av sten.

– Det finns ännu ”vita fläckar” på den arkeologiska kartan över Norrland och många intressanta frågor att besvara, säger avhandlingsförfattaren Mattias Sjölander.

Han konstaterar att åtkomsten till stenmaterial har varit, och fortsätter att vara, centralt för människans överlevnad. Trots detta känner vi till förvånande lite om hur man utnyttjat detta material förhistoriskt inom Norrland.

Mattias Sjölander beskriver hur början av bronsåldern i Norrland var en tid av förändring, något man kan se i det arkeologiska materialet.

– Boplatstyperna förändras, fokus på älgjakt minskar, och nya föremålstyper dyker upp. Inlandet består till stor del av en jakt- och fångstbefolkning, samtidigt som man vid kusten blir mer bofast. Vad som motiverade dessa förändringar är dock ännu okänt, vilket gör detta till en väldigt intressant tid i vår förhistoria, säger Mattias Sjölander.

Sjölander konstaterar att tillgången till stenmaterial har alltid varit viktig för människan och för att bättre förstå hur man utnyttjade denna naturresurs förhistoriskt krävs en kombination av naturvetenskapliga och arkeologiska metoder.

– Arkeologi kan säga mycket om själva processen för hur man tillverkar ett stenverktyg, men vill man studera ursprunget för materialet är en god förståelse för geologi viktig, säger Sjölander.

Han anser att det är förvånansvärt svårt att avgöra om en pilspets är tillverkad i sten från fjällen eller från lösa block i skogslandet. Inlandsisens rörelser har transporterat stenmaterial långa sträckor i samband med att den formade landskapet. Detta har lett till att material som kvartsit, ett hårt och kvartsrikt stenmaterial, som är vanligt förekommande i fjällvärlden, går att återfinna som lösa stenblock längre nerströms.

– Att klargöra var man tillvaratagit stenmaterial har betydelse för vår förståelse av, inte endast hur man rört sig genom landskapet och organiserat sig, utan även potentiella handelssystem. Vi hittar pilspetsar från bronsåldern i kustlandet som är tillverkade i stenmaterial som inte finns lokalt. Det kan vara ett tecken på handelsutbyten med inlandets jakt- och fångstfolk.

Mattias Sjölander:
Blinded by the light. Developing models of settlement and mobility with the use of spectroscopy and exploratory methods
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Disputation: 8 mars 2024

Läs avhandlingen här