Diskrimineringen av romer är en mörk del av Sveriges historia, säger integrationsminister Erik Ullenhag som i dag presenterar en vitbok om övergreppen. [SvD]

https://www.svd.se/plagsam-lasning-om-romovergrepp