Politisk påverkan på kyrkomötet 1930–2018

Bokomslaget

Kyrkomöte och partipolitik – går det ihop? Ibland sägs, utan närmare precision, att Svenska kyrkan är politiserad. Handlar det om hur den styrs, om dess budskap eller om prästernas inställning? Skilda uppfattningar om Svenska kyrkan speglas också i motsättningar om kyrkomötet ska vara direktvalt eller bygga på val från församlingarna. Är kyrkomötet medlemmarnas organ eller församlingarnas?

Undersökningen i Kyrkomöte och partipolitik tar sikte på Svenska kyrkans kyrkomöte och tecknar bilden av hur kyrkomötet förändrats sedan 1930-talet och vilken roll de politiska partierna spelar i kyrkomötet, främst sedan relationerna med staten förändrades. Undersökningen avslutas med en genomgång av ett tiotal ärenden från tiden efter relationsförändringen med staten för att se om det finns politiska agendor bakom olika förslag. Undersökningen är en del i en större studie om förhållandet mellan politik och kyrka.

Klas Hansson är teologie doktor och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och har bland annat forskat om ärkebiskopsämbetet i Svenska kyrkan och om fältpräster i det svenska försvaret. Han har tidigare varit direktor vid Ärkebiskopsämbetet och chef för Svenska kyrkan i utlandet.

Klas Hansson:
Kyrkomöte och partipolitik. Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018
Artos & Norma Bokförlag
Utkom 2019