Tusen skillingtryck digitalt tillgängliga

Lotta Sundberg digitaliserar det tusende skillingtrycket. Foto: Helena Backman

Lotta Sundberg digitaliserar det tusende skillingtrycket. Foto: Helena Backman

Uppsala universitetsbibliotek har gjort tusen skillingtryck fritt tillgängliga i digital form, sökbara genom databasen Alvin. Skillingtryck var billiga små trycksaker med visor av olika slag som såldes till en bred allmänhet, ofta på marknader, och har därför fått en vid spridning över hela landet. Bland de digitaliserade skillingtrycken finns populära visor från 1600-talet och framåt. Ämnena kan vara både jordnära och andliga, ofta med koppling till samtidens aktuella händelser både lokalt och på riksplanet.

Läs artikeln på Uppsala universitet

(2019-11-23)