Polska förintelseöverlevare i Sverige

I avhandlingen Afterlives undersöks judiska och icke-judiska polacker som överlevde den nazistiska förföljelsen och kom till Sverige 1945 som så kallade repatriander och som hade kopplingar till Polska källinstitutet i Lund. Undersökningen fokuserar på hur de engagerade sig i transnationella sociala och politiska processer under tiden direkt efter kriget, bland annat hur de dokumenterade den nazistiska förföljelsen och bidrog till humanitärt och rättskipande arbete efter kriget.

Polska källinstitutet var ett transnationellt initiativ, som dokumenterade polska överlevandes upplevelser av den nazistiska förföljelsen för historieskrivnings- och rättskipningsändamål under 1945 och 1946. Det är ett av få sådana initiativ som togs av överlevande som var flyktingar i ett land som inte var direkt inblandat i andra världskriget och som dokumenterade såväl judiska som icke-judiska överlevande och deras erfarenheter.

I avhandlingen undersöks på vilka särskilda sätt överlevande deltog i sociala och politiska processer under efterkrigstiden, samt vilken inverkan de överlevandes sårbarhet, agens och olika former av strukturellt stöd hade på deras arbete och insatser. Vidare undersöks hur könstillhörighet och andra skillnader påverkade de överlevandes agerande och hur dessa fortsätter att påverka de diskursiva och historiografiska tolkningarna och förklaringarna av agerandet.

Resultaten visar hur de polska överlevandena kopplade till det Polska källinstitutet, trots att de levde under olika överlappande former av osäkerhet och sårbarhet, upprätthöll sin tidigare aktivism och sina motstånds- och stödnätverk. De använde sina kunskaper, etiska värderingar och praktiska strategier för att förbättra sina villkor och arbeta för rättvisa. På så sätt bidrar avhandlingen till nya insikter som börjar fylla i forskningsluckorna i den befintliga svenska och internationella forskningen om andra världskriget och Förintelsen, historiska kommissioner och dokumentationscenter för överlevande, fördrivna personer under efterkrigstiden, relationer mellan judiska och icke-judiska polacker, migranters kunskap samt humanitärt och rättskipande arbete efter kriget.

Victoria Van Orden Martínez:
Afterlives. Jewish and Non-Jewish Polish Survivors of Nazi Persecution in Sweden Documenting Nazi Atrocities, 1945–1946
Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet
Disputation: 19 januari 2024