I år är det 150 år sedan prins Eugen (1865-1947) föddes. Detta firar Prins Eugens Waldemarsudde med en stor jubileumsutställning och bok om prinsen och hans livsgärning.

Boken ger en ingående presentation av prins Eugen som person och hans olika engagemang som kulturpolitiker och folkbildare, liksom hans politiska ställningstaganden.

Prinsens intresse för litteratur och musik belyses också, liksom hans roll som konstnär, formgivare och konstsamlare.

I boken Prins Eugen 150 år – fasetter ur ett liv presenteras även hemmet på Waldemarsudde i text och bild.

Anna Meister & Karin Sidén (red):
Prins Eugen 150 år – fasetter ur ett liv
Atlantis / Prins Eugens Waldemarsudde
utkom 2015