Pris för essä om hembygden

Första pris i Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets essätävling 2000 på temat ”Hembygd” har tillfallit doktoranden David Wästerfors vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han får priset på 20 000 kronor för essän ”Platser vi betraktar och byar vi ständigt lämnar”.

Andra pris går till till Ingela Nilsson, doktorand vid klassiska institutionen vid Göteborgs universitet och tredje pris till Björn Nilsson, doktorand vid arkeologiska institutionen.

Syftet med essätävlingen är att genom en aktuell koppling till samtidsdebatten lyfta fram yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Juryn har bestått av författaren Sigrid Combüchen och kulturjournalisten Björn Linnell samt professorerna Martin Kylhammar, Linköping och Lennart Lundquist, Lund.

(2000-09-17)