Protest mot flytten av DAUM-arkivet från Umeå

Kulturdepartementet har fått en namnlista med 1 197 namn med uppmaningen ”Bevara DAUM-arkivet kvar i Norrland”. Namninsamlingen vänder sig mot nedläggningen och omlokaliseringen av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet.

Läs artikeln på Sveriges Radio Kulturnytt

(2013-09-10)