Kulturdepartementet har fått en namnlista med 1 197 namn med uppmaningen "Bevara DAUM-arkivet kvar i Norrland". Namninsamlingen vänder sig mot nedläggningen och omlokaliseringen av Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5638405