Kulturen i Lund har efter en upphandling fått i uppdrag av Region Skåne att driva Livets museum i Lund och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, och att förvalta och vårda de medicinhistoriska samlingarna. Uppdraget gäller från den 1 september 2013. 

-Vi har tagit ett helhetsgrepp om Region Skånes medicinhistoriska samlingar, som vi ska förvalta, utveckla och tillgängligöra för både forskare och allmänheten, säger Mats Engström som är intendent på Kulturen.

Redan tidigare har regionens medicinhistoriska samlingar slagits ihop till en, som har flyttats till ett magasin i Lund. Information om alla föremål i samlingarna kommer att tillgängligöras i en sökbar databas på webben.

De ideella krafterna är viktiga för att verksamheten vid de medicinhistoriska museerna i Lund och Helsingborg ska fungera. I Lund samarbetar Kulturen med Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet och i Helsingborg med Medicinhistoriska föreningen. Stödföreningarna ger visningar och hjälper till med bemanningen av museerna under öppettiderna.

Livets museum i Lund grundades av Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet och öppnade under 2012. Med hjälp av ny teknik och historiska föremål berättar museets utställningar om människans kropp.

På medicinhistoriska museet i Helsingborg har den gamla utställningen plockats ner och samlingarna har packats och transporterats till det magasin i Lund där hela regionens medicinhistoriska samling nu finns. Nyligen blev det klart att Medicinhistoriska museet även i fortsättningen kommer att drivas i Gamla barnsjukhuset lokaler, men från den 1 september är det alltså Kulturen som tagit över driften.

-Vi kommer att bygga en helt ny medicinhistorisk utställning i Helsingborg, säger intendent Mats Engström.

Med de medicinhistoriska utställningarna vill Kulturen ge ett historiskt perspektiv på vården och hur man har sett på sjukdom och hälsa, men också koppla historien till dagens sjukvård.

– Det är en viktig del av vårt kulturarv och jag tror att med spännande utställningar som bygger på delaktighet kan vi skapa intresse och engagemang kring hälsofrågor, säger Kulturens chef Anki Dahlin.

Dahlin ser de medicinhistoriska samlingarna som ett intressant och spännande tillägg till Kulturens egna samlingar, och det nya uppdraget ger en möjlighet att utveckla kompetensen hos Kulturens personal.