”Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!”

”I en tid då arbetarrörelsen är på reträtt och krafter som ifrågasätter forskning tar ton är det ett särskilt olyckligt beslut att säga upp all personal på Arbetarrörelsens bibliotek”, skriver 378 forskare, debattörer och folkrörelseaktiva i ett upprop.

Läs debattartikeln på Arbetet

(2020-01-23)

Se även Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek säger upp personal (2020-01-22)