Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek säger upp personal

Sju tjänster försvinner när Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ska spara för att klara ekonomin. I nuläget finns ingen bibliotekarie kvar.

– Den krassa verkligheten är ekonomin. Vi har fått för stor kostym och tyvärr är personal en stor kostnad, säger Monica Sparrman, tillförordnad institutionschef.

Läs artikeln på Biblioteksbladet

(2020-01-22)

Se även ”Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!” (2020-01-23)