Svar på Lars Olefeldts och Pia Malmros
Vems ansvar är det att bevara en bys historia?

När planen för KVS-området har upprättats har stor vikt lagts vid ett långsiktigt och respektfullt förhållningssätt till den bebyggelse som finns idag.

Ursprungsbyggnaden från 1903 (s.k. köket) har skissats på i fler omgångar för att hitta möjliga funktioner att inrymma i huset. Det har visat sig svårt om inte omöjligt att bygga om huset för att passa dagens behov. Huset kommer att ersättas av en ny byggnad i ungefär samma läge och volym.

Tvätt- och personalbostadshuset framtid är ej bestämd, men huset är i mycket dåligt skick (ej förbud mot rivning i detaljplanen).

Exploateringen av parken runt huvudbyggnaden med 4 st. 4-våningshus plus indragen takvåning samt 1 st. 3-våningshus plus indragen takvåning.

Carl-Gustaf Gudmundsson
ordförande Byggnadsnämnden Ängelholm