Radikalism och avantgarde i Sverige

Åren 1947–1967 förändrades Sverige i snabb takt. Den tekniska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten saknade motstycke och lade grunden inte bara för ett ojämförligt välstånd utan också för djupa sociala och kulturella förskjutningar. Allt som hade tagits för givet utmanades. Radikalism fick ett egenvärde. Avantgardet blev mainstream.

I boken Radikalism och avantgarde. Sverige 1947–1967 medverkar Christian Abrahamsson, David Andersson, Edward Blom, Torbjörn Elensky, Karin Helander, Yvonne Hirdman, Birgitta Holm, Tobias Hübinette, Gunilla Kinn Blom, Kalle Lind, Håkan Lindgren, Anna-Lena Lodenius, Jan Lumholdt, Orvar Löfgren, Thomas Millroth, Åsa Nilsonne, Bengt G Nilsson, Svante Nordin, Johan Redin, Cilla Robach, Jepser Roine, Oscar Swartz, David Thurfjell, Bo Wennström och Petra Werner.

Christian Abrahamsson & Torbjörn Elensky (redaktörer):
Radikalism och avantgarde. Sverige 1947–1967
Timbro förlag
Utkom 2022