Regeringen tar bort fri entré på museer

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) på presskonferensen om kulturbudgeten.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) på presskonferensen om kulturbudgeten.

Fri entré på de statliga museerna ska tas bort vilket innebär en anslagsminskning på strax under hundra miljoner. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand (M) när hon i dag presenterade kulturdepartementets delar av den nya budgeten.

– Det handlar om prioriteringar i en tuff ekonomisk tid, sa Liljestrand på presskonferensen.

Som skäl till att inte förlänga fri entré-reformen angav Liljestrand att riksrevisionen konstaterat att den är underfinansierad, att det finns risk att den snedvrider konkurrensen mellan statliga och privata museer samt att den fria entrén framför allt har gynnat vana museibesökare i Stockholmsregionen och utländska turister.

Den fri entrén på statliga museer kommer att behållas för barn och unga under 19 år.

– Många i branschen har misstänkt att det här beskedet skulle komma eftersom det har saknats långsiktighet. Reformen införs och avskaffas fram och tillbaka beroende på vilken sida som har makten. Men den här gången är indragningen väldigt hastigt aviserad och kommer att innebära problem för många museer. Det kostar att ställa om. Museerna måste införa nya spärrar i entrén, nya besökssystem, och den kostnaden får de bära på egen hand, säger Sveriges Museers generalsekreterare Gunnar Ardelius till Nättidningen Svensk Historia.

Fri entré infördes den 1 februari 2016 på Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet i Stockholm och Malmö, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

En granskning av reformen, gjord av Riksrevisionen, visade att den fria entrén hade lockat fler besökare. Samtidigt ökar utgifterna och hälften av museimyndigheterna hade bett om extra pengar för att täcka kostnader för säkerhet och personal.

(2022-11-08)

Se även Regeringen medger problem med fri entré på museer (2020-04-19)