Radiostationen i Grimeton Sverige trettonde världsarv

Varbergs radiostation i Grimeton har utsetts till ett världsarv av FN-organet Unescos världsarvskommitté vid deras möte i Suzhou utanför Shanghai. ”Varbergs radiostation är ett exceptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatt utvecklingen under tre årtionden”, lyder motiveringen.

Sammanlagt nominerades 24 nya världsarv, bland dessa fyra nordiska världsarv. Island fick sitt första, nationalparken Thingvallir. I Danmark utsågs jökeln Ilulissat och Vegaöarna i Norge.

Radiostationen i Grimeton representerar ett avgörande steg i utvecklingen av den moderna trådlösa kommunikationen. Den är den enda anläggningen som finns kvar av liknande anläggningar som på 1920-talet uppfördes runt om i världen.

Grimetons radiostation i Halland

Grimetons radiostation i Halland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

– Riksantikvarieämbetet har sedan länge uppmärksammat vikten av att bevara industrihistoriskt arv. Det känns därför rätt att några av dem har betydelse på internationell nivå. Radiostationen har en välförtjänt plats på listan, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Varbergs radiostation i Grimeton uppfördes efter första världskriget under åren 1922-1924 för att utveckla kommunikationerna med USA. Anläggningen utrustades med toppmodern radioutrustning, uppfunnen av svensk-amerikanen Ernst FW Alexanderson och ingick i ett internationellt nätverk av liknande anläggningar. Radiostationen är i minsta detalj bevarad och utrustningen är fortfarande brukbar.

Multipelantennerna

Multipelantennerna är sex till antalet och mäter 127 meter på höjden. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Sverige har nu tretton världsarv och radiostationen i Grimeton är det andra världsarvet med industrihistorisk karaktär. Världsarvs-listan har hittills mycket få teknikhistoriska platser. Bland några exempel kan nämnas Engelsbergs bruk i Sverige och Canal du Midi i Frankrike.

Ett världsarv är ett kulturminne eller ett naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Världsarvsnomineringen har funnits sedan 1972 och grundar sig på FN-organet Unescos konvention till skydd för världens natur- och kulturarv. Världsarvslistan blir allt längre och omfattar nu drygt 750 objekt världen över.

Drottningholms slottsanläggning blev 1991 Sveriges första världsarv. Övriga världsarv i Sverige är; Birka-Hovgården, Engelsbergs bruk, Hällristningarna i Tanum, Skogskyrkogården, Hansestaden Visby, Gammelstadens kyrkstad, Luleå, Lapponia, Lappland, Örlogsstaden Karlskrona, Höga kusten, Odlingslandskapet på Södra Öland samt Falu koppargruva.

(2004-07-04)