Dubbelt så många statliga kulturreservat om två år

Riksantikvarieämbetet beräknar att det vid utgången av 2005 finns 30-35 statligt beslutade kulturreservat i landet och att varje län har minst ett kulturreservat. Högarp i Jönköpings län, Bålsöns fiskeläge i Gävleborgs län och Galleajaur i Norrbottens län är några miljöer som förväntas bli kulturreservat inom en tvåårsperiod.

Kulturreservatsarbetet pågår för femte året och först nu är det enligt Riksantikvarieämbetet möjligt att säga något om kulturreservatens framtid, inriktning och resursbehov. Sammanlagt finns det arton statliga kulturreservat fördelade på femton län och många står alltså på tur, konstateras i den årliga redovisningen av arbetet med bildandet av kulturreservat.

Riksantikvarieämbetets utvärdering visar att arbetet med kulturreservaten generellt håller hög kvalitet. Införandet av kulturreservat är ett bra instrument för att långsiktigt skydda, vårda och använda unika mångfacetterade kulturmiljöer. Arbetet med kulturreservat underlättar samverkan mellan olika sektorer och engagerar även andra aktörer utanför den traditionella kulturmiljövården.

– Kulturreservaten är viktiga pusselbitar i vår historieskrivning och ser till att det byggda och det biologiska kulturarvet ses som en helhet. Arbetet med kulturreservat behöver däremot mer resurser för fortsatt positiv utveckling, säger riksantikvarien Inger Liliequist.

Införandet av kulturreservat finansieras huvudsakligen av kulturmiljövårdsanslaget som fördelas årligen till länsstyrelserna. Kulturreservaten finansieras även av olika EU-medel vilket möjliggjort den positiva utvecklingen. Riksantikvarieämbetets rapport visar att kulturreservatsinstrumentet är ett långsiktigt bra verktyg, men initialt kräver det stora resurser.

(2004-07-06)