Mossofferfynd utanför Löddeköpinge

Under fem veckor har arkeologer grävt vid Center Syd utanför Löddeköpinge i Skåne, bland annat alldeles intill ett stort mossområde. I den forna mossen fann de föremål som offrats. På stranden fanns också boplatsspår, huvudsakligen i form av skrapor i olika former och i alla tänkbara storlekar.

Det finns ännu inga dateringar, men det lutar mest åt senneolitikum – åtminstone vad gäller den västra delen av undersökningsområdet. Inom den östra ytan var lämningarna mer sammansatta. Där fann personalen från UV Syd i Lund en grav från mellanneolitikum, hus från äldre järnålder, grophus, brunnar och andra ”besynnerliga gropar” sannolikt från yngre järnålder.

(2000-12-13)