Norrköpings historia under 1900-talet

”Varje generation skriver sin egen historia.” Med den programförklaringen har en samling Linköpingshistoriker kompletterat det sex delar stora verket Norrköpings historia med ytterligare ett band om 1900-talet. Målet har varit att lyfta fram det viktigaste i stadens utveckling de senaste hundra åren. Boken är tematiskt upplagd och skall, enligt författarna, ses som ett bokslut över 1900-talet.

Tyngdpunkten i framställningen ligger i allmänhet på händelser efter andra världskriget och på förhållanden som inte behandlats i tidigare delar av Norrköpings historia. Bokens teman är Befolkning och boende (Lars Kvarnström, Dan Malmsten och Hans Nilsson), Arbete och utbildning (Gunilla Peterson), Politik och demokrati (Sten Andersson), Vård och omsorg (Ulf Jönsson) samt Identitet och vardagsliv (Björn Horgby).

Hans Nilsson (redaktör):
Norrköpings historia. 1900-talet
Centrum för lokalhistoria
587 sidor, inbunden , illustrerad
Utkom i december 2000