Den 24-25 april besöker en lång rad högt uppsatta personer Raoul Wallenberg-institutet vid Lunds universitet: Kofi Annan, Navi Pillay, Margot Wallström, Thomas Hammarberg och många fler. Raoul Wallenberg och arbetet för mänskliga rättigheter är deras gemensamma nämnare.

För att högtidlighålla 100 års-minnet av Raoul Wallenbergs födelse arrangeras under två dagar i slutet av april föreläsningar och paneldebatt. Bakom arrangemanget ligger Raoul Wallenberg-institutet som sedan 1984 verkat för att främja och undervisa om mänskliga rättigheter i den svenske hjältens namn.

– Trots att det är staters ansvar att respektera och främja mänskliga rättigheter så är den enskilda människans handlingar avgörande för att de efterlevs,  säger Marie Tuma, tidigare internationell domare vid Statsdomstolen i Bosnien-Hercegovina, War Crimes Appellate Division, och idag direktör för Raoul Wallenberg institutet. 

– Med tolerans, empati, hjälpsamhet och mod stod Raoul Wallenberg upp för det goda hos människan. Det är allas vårt ansvar att förmedla detta budskap till kommande generationer. Detta är också något som präglar Raoul Wallenberg institutets arbete för universell respekt av mänskliga rättigheter och humanitär rätt, säger Marie Tuma.

Bland de inbjudna gästerna finns flera av Raoul Wallenbergs släktingar. Bland andra hans syster Nina Lagergren som under lång tid varit en ledande kraft i arbetet med att få klarhet i Wallenbergs öde.