Rausingstiftelse delar ut 2,6 miljoner till forskning

Birgit och Gad Rausings stiftelse för humanistisk forskning har delat ut totalt 2,6 miljoner kronor i forskningsmedel till forskare runt om i landet.

Litteraturforskaren Carina Burman i Uppsala får 100 000 kronor för att göra en biografi om Sveriges första kvinnliga litteraturkritiker, Klara Johansson (1875–1948). Lika mycket får Cristine Sarrimo i Lund för att utforska svensk orientalism i europeisk belysning med utgångspunkt från Verner von Heidenstams författarskap.

Inom ämnet konsthistoria erhåller Jacob Lindblad, Stockholm, 100 000 kronor för att forska om det sena 1800-talets kyrkohistoria. Samma belopp har tilldelats Agneta Sylwan, Göteborg, för en kritisk utgåva av Petrus Comestors handskrifter från 1100-talet och Jörn Staecker, Lund, för forskning om reformationen ur arkeologiskt perspektiv.

Mellan 70 000 och 80 000 kronor vardera går till Håkan Håkansson (”The raring of the Northern Lion: philosophy and prophesy in Sweden 1600–1650”), Inger Lindell (”Birgittas språk ”) Lena Rogström och Karl G Johansson (”Bohusläns runinskrifter ”) och Kenneth Johansson (”Tinget som arena för konflikthantering ”).

Ytterligare 46 forskare får bidrag.

(2001-12-05)