Genusvetare får Rudolf Meidner-priset

Kristin Linderoth. Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Kristin Linderoth. Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Genusvetaren Kristin Linderoth får Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Hon får priset för sin avhandling om klass, välfärdsarbete och kollektiv kamp: Kampen om välfärdsarbetets värde. Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003.

Forskningsrådets motivering lyder:
”Kristin Linderoths avhandling, Kampen om välfärdsarbetets värde, ger unik inblick i hur en av de största strejkerna i Sverige – Kommunalstrejken 2003 ­– upplevdes och tog sig uttryck på gräsrotsnivå. Den visar hur vardagliga handlingar som att förse strejkvakterna med mackor bidrog till att bygga upp den starka solidariteten och därmed kraften i strejken. Linderoth lyckas på ett enastående sätt med konstycket att skriva en gedigen akademisk avhandling som direkt når och fångar de berörda, medlemmarna och det avgörande, solidariteten.”

– Jag är otroligt glad och hedrad! Det betyder mycket att det är just Rudolf Meidners pris; han är en person som inspirerat mig. Det gäller såväl hans idéer om ägandets betydelse för inflytande och makt som den tro han hade på en mer offensiv och modig arbetarrörelse, säger Kristin Linderoth.

Kristin Linderoth disputerade i oktober 2020 vid genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Hennes avhandling bygger på djupintervjuer med 13 personer i Kommunal, de flesta på lokal nivå.

– Valet av ämne bottnar både i ett historiskt intresse för strejken, som inte fått den uppmärksamhet den förtjänar, och en ambition att föra upp klassbegreppet på den akademiska dagordningen igen. Jag var frustrerad över att arbetarklassen inte längre ses som en aktör för samhällsförändring och att arbetsplatsen som arena har hamnat i skymundan i forskningen. Genom att undersöka arbetares egna erfarenheter av kollektiv kamp ville jag visa på den fortsatta betydelsen av klass, och hur klass samverkar med kön, säger Kristin Linderoth.

Rudolf Meidner-priset delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det instiftades 1994 i samband med att Rudolf Meidner, rådets ordförande 1981–1996, fyllde 80 år. Prissumman är på 25 000 kronor.

Tidigare pristagare:
2020: Desirée Enlund
2019: Astrid Elkjær Sørensen
2018: Jakob Molinder
2017: Nina Trige Andersen
2016: Matias Kaihovirta
2015: Malin Nilsson
2014: Lena Sohl
2013: Rasmus Fleischer
2012: Ingen pristagare 
2011: Sofie Tornhill
2010: Andrés Brink Pinto och Björn Ohlsson
2009: Jesper Johansson
2008: Jimmy Engren
2007: Jonas Sjölander
2006: Anders R Johansson
2005: Lars Hansson och Rebecca Svensson
2004: Urban Lundberg och Magnus Nilsson
2003: Roger Johansson
2002: Carina Gråbacke
2001: Örjan Nyström
2000: Gunnela Björk
1999: Göran Salmonsson
1998: Anders Kjellberg
1997: Lisa Öberg
1996: Eva Blomberg
1995: Annette Thörnquist

(2021-12-02)