Regeringen har i dag beviljat stöd till fyra museiverksamheter; Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé, Stiftelsen Strindbergmuseet samt Riksförbundet Sveriges museer. Bidragen är på 100 000 till 200 000 kronor.

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum beviljas bidrag på 200 000 kronor för finansiering av deltagande i interregionala och internationella samarbetsprojekt. Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé får 200 000 kronor för stöd till verksamheten. Stiftelsen Strindbergmuseet får ett bidrag på 200 000 kronor för utställningen ”Barnböcker i Strindbergs kvarter” och till att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet.

Riksförbundet Sveriges museer får 100 000 kronor i bidrag för studier kring museernas roll för besöksnäringen.