Regeringen vill öppna ett Förintelsemuseum i Stockholm

Anna Ekström (S), Stefan Löfven (S) och Amanda Lind (MP). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Anna Ekström, Stefan Löfven och Amanda Lind. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I dag, på Förintelsens minnesdag, offentliggör regeringen att Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas i juli 2022 och att det ska ligga i Stockholm.

I regeringsförklaringen som statsminister Stefan Löfven avgav i riksdagen i januari 2019 aviserades att ett nytt museum ska inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Museet ska inrättas i juli 2022 och för att underlätta för skolelever och allmänhet runt om i landet att besöka museet lokaliseras det i Stockholm.

– Jag har lovat överlevande att göra vad jag som statsminister kan för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitism idag. Sveriges museum om Förintelsen och det internationella forumet i Malmö i höst är en del av det arbetet, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– Att samla historier och berättelser är en del av att minnas och hedra de som dog, men samtidigt aldrig glömma Förintelsen. Ett museum som samlar överlevares namn och berättelser blir en del av det kulturarv vi gemensamt förvaltar inför framtiden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

– Det här museet kommer fylla så många viktiga syften. Det är en plats för hågkomst men också en plats där kommande generationer kan få kunskap om vad odemokratiska krafter och företeelser som antisemitism, konspirationsteorier och polarisering kan leda till. Vi måste alla lära av historien, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Regeringen kommer inom kort att lämna ett uppdrag till berörd museimyndighet och bedömer att inrättandet av museet i en befintlig myndighet bör ske mot bakgrund av att inrättandet ska hålla hög kvalitet men även gå snabbt och smidigt.

Det finns många viktiga aktörer som ett museum om Förintelsen bör samverka med, bland annat länsmuseerna och lokala museer. Både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser som rör Förintelsen finns i hela landet, konstaterar regeringen.

(2021-01-26)

Se även Tio miljoner till museum om Förintelsen (2020-09-25)