Tio miljoner till museum om Förintelsen

Einar Åbergs bokhandel i Stockholm i oktober 1941 (Karl Sandels samling, Historisk Bildbyrå.); Vita bussarna anländer till Malmö hamn i maj 1945 (Foto: KW Gullers, Nordiska museet)

Einar Åbergs bokhandel i Stockholm i oktober 1941 (Karl Sandels samling, Historisk Bildbyrå); Vita bussarna anländer till Malmö hamn i maj 1945 (Foto: KW Gullers, Nordiska museet)

Regeringen föreslår ett tillskott på 10 miljoner kronor nästa år till Forum för levande historia för förberedande verksamhet kopplat till inrättandet av ett museum om Förintelsen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

”Förintelsen är ett brott mot mänskligheten som saknar motstycke i vår historia. Minnet och lärdomarna av det måste fortsatt bevaras och förmedlas. Aldrig mer får något liknande ske”, skriver Kulturdepartementet.

Med utgångspunkt i de förslag som lämnats i betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) samt de synpunkter avseende förslagen om museets uppdrag, organisationsform och lokalbehov som lämnats av remissinstanserna kommer regeringen ta ställning till hur ett inrättande kan ske så snart som möjligt.

Inför detta stora arbete tilldelas Forum för levande historia 10 miljoner kronor för ett förberedande arbete, däribland insamling och dokumentation av bland annart  föremål och berättelser. Myndigheten arbetar idag framgångsrikt med att främja arbetet för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen och har därför i detta skede en viktig roll att spela i arbetet inför att museet ska inrättas.

Forum för levande historia arbetar redan i dag med att samla in vittnesmål och föremål, och uppdraget ligger i linje med nuvarande arbete.

– Genom åren har vi producerat åtskilliga utställningar, rapporter och utbildningar där vittnesmål och föremål varit centrala delar, så vi har både kunskap och erfarenhet av den här typen av arbete, säger överintendent Ingrid Lomfors.

Den politiska majoriteten i Stockholm anser att Förintelsemuseet borde placeras i huvudstaden. I ett brev till kulturminister Amanda Lind (MP) skriver de bland annat att ett museum i Stockholm skulle kunna dra nytta av alla andra institutioner som finns där, och bättre kunna locka besökare från hela landet.

Sveriges länsmuseer avrådde i en tidigare i år staten ifrån att ska skapa ännu ett traditionellt myndighetsmuseum. I en debattartikel av Länsmuseernas samarbetsråd föreslog de att resurserna i stället skulle satsas regionalt på de museer som redan finns.

(2020-09-25)

Se även Regeringen går vidare med museum om Förintelsen (2019-09-05)