Stockholms stift igår och idag

Caroline Krook och Stockholms stift är nästan jämngamla och förutom sina egna år som tjänstgörande biskop har hon träffat samtliga biskopar i stiftet. Därför löper den berättelsen som en röd tråd i ett av bokens avsnitt. Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad.

”Den här boken är skriven därför att jag har saknat den. Under min tid som biskop i Stockholms stift hade jag velat ge en sådan bok till de blivande prästerna och diakonerna, till nyanställda och till förtroendevalda – och naturligtvis till alla som har någon form av intresse för kyrkan”, skriver Caroline Krook i förordet.

Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad. Boken innehåller också en översiktlig kyrkohistorisk del samt ett avsnitt där Caroline Krook följer musiken, diakonin och undervisningen från stiftets tillkomst till idag. I den sista delen av boken får läsaren möta ett par av stiftets förtroendevalda. Boken avslutas i ett samtal med nuvarande biskop Andreas Holmberg, som delar tankar om nuet och framtiden.

Caroline Krook var biskop i Stockholm 1998–2009. Hon är förnärvarande ordförande i Sigtunastiftelsens styrelse och engagerad i frågor som rör kyrka och kultur.

Caroline Krook:
Från stor stad till storstad. Stockholms stift igår och idag
Verbum
Utkom 2020