Genom ett samarbete mellan resandefolkets organisationer och museer i Sverige och Norge kommer nu resandefolkets kultur och historia att finnas på kartan och synas på Internet. Efter närmare tre års arbete är Den skandinaviska resandekartan färdig för lansering. Lanseringen sker som en del av ett seminarium på Fredrikshald Teater i norska Halden den 17 april. 

– Arbetet med Resandekartan har varit otroligt stimulerande och lärorikt. Det arbete som resandeorganisationerna och museerna gjort tillsammans har lagt grunden för ett långsiktigt samarbete samtidigt som vi nu kan bidra till att en del av en för många okänd historia berättas, säger Kristina Lindholm på Bohusläns museum, projektansvarig i Sverige.

Med Resandekartan berättas historien om resandefolket utifrån platser som denna nationella minoritetsgrupp har använt. Fasta boplatser, som resandebyn Snarsmon i norra Bohuslän, lägerplatser och handelsplatser har dokumenterats genom arbetet. Platserna berättar om kulturmöten och om resandefolkets historia. Kunskapen om platserna kommer från resandefolket och av andra som bor i det svensknorska gränsområdet. Hela arbetet har utformats av resandeorganisationer och museer i samarbete.

Vid lanseringen kommer avdelningsdirektör Vibeke Mohr från Norsk Kulturråd och den svenske Riksantikvarien Lars Amréus att tala om mångfaldens kulturminnen. Det blir också en paneldebatt om minoriteternas kulturminnen i framtiden. Dessutom berättar Anna Gustavsen från Taternes Landsforening om ”Livet på reisefot”. Dagen avslutas med teaterföreställningen Resandeblod, som spelats på över 300 platser runt om i Sverige.