Resterna efter ett tremastat skepp som tros vara identiskt med ett som förliste 1816 har hittats på lerbotten mellan Rörö i Göteborgs norra skärgård och Marstrand.
– Någon exakt position kan vi inte säga för då finns det risk för att någon åker dit och förstör, säger Joakim Severinson, ordförande i Marinarkeologiska sällskapet i Göteborg. [TT]

https://www.expressen.se/gt/rester-efter-200-ar-gammalt-skepp-hittat/